EXPO
MILÁNO
2015

Štrbské Presso ako oficiálny reprezentant Slovenskej republiky.


 

Ani nie rok po založení novej Slovenskej značky kávy sa stalo ŠTRBSKÉ PRRESSO oficiálnym participantom na významnej celosvetovej výstave EXPO Miláno 2015.O tom že ŠTRBSKÉ PRESSO zožalo skutočný úspech sa zmienilo aj naše denné periodikum. 

Štrbské Presso ako oficiálny reprezentant na EXPO v Miláne 2015 za SR povzbudzovalo mnohých návštevníkov krásneho Slovenského stánku počas pol roka a zožalo veľký úspech.

ZMES
UNIQUE
RED

90/10

PENA

ARÓMA

CHUŤ

Zrnková zmes je postavená na prírodnom základe brazílskej arabiky spolu s "pranou" arabikou z Guatemaly, Hondurasu a Kolumbie.

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny