Prázdny

OBCHODNO PARTNERSKÝ VZŤAH

Štandardný odberateľský vzťah

_________________________________


V tomto štandardnom odberateľskom vzťahu získavate možnosť nakupovať v zvýhodnených cenách v závislosti od objemu obchodu. Naše zvýhodnené cenníky môžete dostať na vyžiadanie mailom na info@strbskepresso.sk, alebo poštou na vami uvedenú adresu. Súčasne získavate možnosť uverejnenia vášho (vašich) predajného miesta na našej webowej stránke v zóne „Kde nás môžete ochutnať“ s vyznačením presnej adresy a súradníc.

Po odoslaní formuláru Vás budeme kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Prázdny